Language of document :

Acțiune introdusă la 22 decembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-140/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei directorului general al OLAF prin care reclamantul a fost invitat pentru ultima oară la o audiere în cadrul unei investigații interne și prin care s-a indicat că va fi adoptat un raport final privind investigația numai pe baza informațiilor obținute și analizate în mod unilateral de OLAF, în cazul în care reclamantul nu dă curs acestei invitații, precum și a scrisorii prin care a fost respinsă reclamația formulată de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 28 octombrie 2011;

anularea scrisorii din 2 decembrie 2011 care cuprinde soluția adoptată cu privire la reclamația din 21 noiembrie 2011;

plata către reclamant a sumei de 7 000 de euro cu titlu de daune interese compensatorii;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.