Language of document : ECLI:EU:F:2013:68

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 30ής Μαΐου 2013

Υπόθεση F‑141/11

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας — Δικόγραφο προσφυγής κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής — Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου διαφορετική από εκείνη την οποία φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής που εστάλη ταχυδρομικώς — Εκπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής — Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση των αποφάσεων, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τις αιτήσεις του της 5ης Οκτωβρίου 2010, της 2ας Νοεμβρίου 2010, της 6ης Δεκεμβρίου 2010, της 3ης Ιανουαρίου 2011 και της 3ης Φεβρουαρίου 2011. Της ταχυδρομικής καταθέσεως του πρωτοτύπου της προσφυγής προηγήθηκε αποστολή με τηλεομοιοτυπία, στις 23 Δεκεμβρίου 2011, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία περιήλθε αυθημερόν, ενός εγγράφου εμφανιζόμενου ως το αντίγραφο του πρωτοτύπου του κατατεθέντος ταχυδρομικώς δικογράφου της προσφυγής.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή.

Περίληψη

1.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Ιδιόχειρη υπογραφή δικηγόρου — Ουσιώδης κανόνας αυστηρής εφαρμογής — Μη τήρηση — Απαράδεκτο

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρα 19, εδ. 3, και 21, εδ. 1, και παράρτημα I, άρθρο 7 § 1· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 § 1)

2.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Δικόγραφο προσφυγής που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής — Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου διαφορετική από εκείνη την οποία φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου προσφυγής που εστάλη ταχυδρομικώς — Συνέπεια — Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας, προκειμένου να εκτιμηθεί η τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

3.      Υπαλληλικές προσφυγές — Αίτημα κηρύξεως μιας διοικητικής πράξεως ως ανυπόστατης — Προϋποθέσεις παραδεκτού

(Άρθρο 288 ΣΛΕΕ· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

1.      Από το άρθρο 19, τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου προκύπτει ότι κάθε προσφεύγων πρέπει να εκπροσωπείται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο και ότι, κατά συνέπεια, τα δικαστήρια της Ένωσης μπορούν εγκύρως να επιληφθούν υποθέσεως μόνο με δικόγραφο προσφυγής υπογεγραμμένο από αυτό το πρόσωπο. Δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, του παραρτήματος I του Οργανισμού του Δικαστηρίου, οι διατάξεις αυτές έχουν επίσης εφαρμογή στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση από αυτή την υποχρέωση δεν προβλέπεται στον Οργανισμό του Δικαστηρίου ή τον Κανονισμό Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Πράγματι, η απαίτηση ιδιόχειρης υπογραφής του εκπροσώπου του προσφεύγοντος εξασφαλίζει, προς τον σκοπό της ασφάλειας δικαίου, την αυθεντικότητα του δικογράφου και εξαλείφει τον κίνδυνο το δικόγραφο αυτό να μην είναι έργο του δικηγόρου ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου. Επομένως, αυτός, ως αρωγός της δικαιοσύνης, ανταποκρίνεται στον ουσιώδη ρόλο, που του αναθέτουν ο Οργανισμός του Δικαστηρίου και ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, καθιστώντας δυνατή, με την άσκηση του λειτουργήματός του, την πρόσβαση του προσφεύγοντος στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Κατά συνέπεια, η απαίτηση αυτή πρέπει να εκτιμηθεί ως ουσιώδης τυπικός κανόνας και να τυγχάνει αυστηρής εφαρμογής, η μη τήρηση της οποίας επιφέρει το απαράδεκτο της προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 20 και 21)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: διάταξη Lopes κατά Δικαστηρίου, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, σκέψη 8 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΓΔΕΕ: απόφαση Κοινοβούλιο κατά Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153, σκέψεις 50 έως 52

2.      Για τους σκοπούς της εμπρόθεσμης καταθέσεως του πρωτοτύπου κάθε διαδικαστικού εγγράφου, στο πλαίσιο των ένδικων διαφορών του υπαλληλικού δικαίου της Ένωσης, το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δεν επιτρέπει στον εκπρόσωπο του οικείου διαδίκου να θέτει δύο διαφορετικές ιδιόχειρες υπογραφές, έστω και αν είναι γνήσιες, τη μία στο έγγραφο που διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία στη Γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου και την άλλη στο πρωτότυπο που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή θα παραδοθεί ιδιοχείρως στην εν λόγω Γραμματεία.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, εάν προκύπτει ότι το πρωτότυπο του εγγράφου που κατατίθεται το ίδιο στη Γραμματεία εντός των δέκα ημερών από της διαβιβάσεώς του ως αντιγράφου με τηλεομοιοτυπία στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν φέρει την ίδια υπογραφή με αυτή που φέρει το έγγραφο που διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι στη Γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου περιήλθαν δύο διαφορετικά διαδικαστικά έγγραφα, από τα οποία το κάθε ένα φέρει ιδία υπογραφή, έστω και αν κάθε μία τέθηκε από το ίδιο πρόσωπο. Εφόσον η διαβίβαση του κειμένου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν πληροί τους όρους ασφάλειας δικαίου που επιβάλλει το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η ημερομηνία διαβιβάσεως του εγγράφου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τους σκοπούς της τηρήσεως της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

Εξάλλου, η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής καθορίζεται με το άρθρο 91, παράγραφος 3, του ΚΥΚ, από το οποίο δεν μπορεί να παρεκκλίνει ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Κατά συνέπεια, το πρωτότυπο της προσφυγής πρέπει να προσκομίζεται το αργότερο κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας. Από αυτή την άποψη, η αποστολή με τηλεομοιοτυπία δεν αποτελεί μόνον τρόπο διαβιβάσεως, αλλά καθιστά επίσης δυνατή την απόδειξη ότι το πρωτότυπο της προσφυγής που περιήλθε στη Γραμματεία αυτού του δικαστηρίου εκπροθέσμως είχε ήδη προσκομισθεί εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 23 έως 25)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: απόφαση Bell & Ross BV κατά ΓΕΕΑ, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, σκέψεις 37 έως 43

3.      Προκειμένου να δικαιολογηθεί το παραδεκτό ενός τόσο σοβαρού αιτήματος όπως αυτού με το οποίο ζητείται να κηρυχθεί ανυπόστατη μια διοικητική πράξη, τα όσα διατείνεται ο προσφεύγων πρέπει να μπορούν να στηρίξουν, prima facie, είτε ένα γεγονός που συνιστά περίπτωση εξαιρετικής βαρύτητας είτε μια παρατυπία, η σοβαρότητα της οποίας είναι τόσο πρόδηλη, ώστε να μη μπορεί να γίνεται ανεκτή από την έννομη τάξη της Ένωσης.

(βλ. σκέψη 32)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: απόφαση Marcuccio κατά Επιτροπής, T‑9/09 P, EU:T:2010:477, σκέψεις 37 επ.