Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO
PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO
NUTARTIS

2016 m. sausio 28 d.

Byla F‑138/11

David Schwander

prieš

Europos Komisiją

„Teisių į pensiją perkėlimas – Nagrinėjant bylą priimti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimai – Ieškovo reikalavimų atsisakymas – Išbraukimas – Atitinkamas bylinėjimosi išlaidų padengimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo D. Schwander iš esmės prašė pirmiausia panaikinti 2011 m. gegužės 10 d. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) sprendimą, kuriuo, pirma, atšauktas pasiūlymas dėl ieškovo papildomų teisių į pensiją apskaičiavimo, jam pateiktas 2009 m. spalio 22 d. ir jo priimtas 2009 m. gruodžio 17 d., ir, antra, iš naujo apskaičiuotos jo pensinės teisės taikant 2011 m. kovo 3 d. Komisijos priimtas Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių bendrąsias įgyvendinimo nuostatas.

Sprendimas:      Išbraukti bylą F‑138/11 iš Tarnautojų teismo registro. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškovo reikalavimų atsisakymas – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 84 straipsnis ir 103 straipsnio 5 dalis)

(žr. 7 punktą)