Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. oktober 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-3/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - en institutions afvisning af at oversætte en afgørelse - søgsmål, der er åbenbart ugrundet - procesreglementets artikel 94)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen om ikke at oversætte et notat til et sprog efter sagsøgerens ønske - erstatningspåstand

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes i den sag, der er anlagt af Luigi Marcuccio, idet den er åbenbart ugrundet.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

Luigi Marcuccio betaler Personaleretten 1 000 EUR.

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 68.