Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-3/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iestādes atteikums tulkot lēmumu - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība - Reglamenta 94. pants

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Lēmuma netulkot paziņojumu prasītāja izvēlētajā valodā atcelšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

Marcuccio prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

piespriest Marcuccio samaksāt Civildienesta tiesai EUR 1000.

____________

1 - OV C 64, 08.03.2008., 68. lpp.