Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 september 2010 - Brune mot kommissionen

(Mål F-5/08)(1)

(Personalmål - Uttagningsprov - Icke-uppförande på reservlistan - Genomförandet av det muntliga provet - Juryns stabilitet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Markus Brune (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten H. Mannes)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte föra upp sökanden på reservlistan inom ramen för uttagningsförfarandet AD/26/05 då denne inte erhållit tillräckligt många poäng på det muntliga provet.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 10 maj 2007 att inte föra upp Markus Brune på reservlistan inom ramen för uttagningsförfarandet EPSO/AD/26/05 ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 64, av den 8 mars 2008, s. 69.