Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 30. aprīlī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – P.I./Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Lieta C-280/21)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītājs: P.I.

Atbildētājs: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Prejudiciālais jautājums

Vai pretestību pret ietekmīgu korumpētu grupu, kura darbojas nelikumīgi un apspiež patvēruma meklētāju, izmantojot valsts mehānismu, un pret kuru plašās korupcijas valstī dēļ nevar tikt īstenota likumīga aizsardzība, var uzskatīt par līdzvērtīgu uz viņu attiecinātu politisko uzskatu jēdzienam Direktīvas 2011/95/ES 1 10. panta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV 2011, L 337, 9. lpp.).