Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 5 mai 2021 – FC/FTI Touristik GmbH

(Cauza C-287/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Salzburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: FC

Pârâtă: FTI Touristik GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 12 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate1 (denumită în continuare „directiva”) trebuie interpretat în sensul că o reziliere a contractului privind pachetul de servicii de călătorie de către călătorul care invocă „circumstanțe inevitabile și extraordinare” este admisibilă în principiu numai imediat înainte de călătorie sau această reziliere poate avea loc, în anumite cazuri, și cu 3-4 luni înainte?

În cazul în care o declarație de reziliere este admisibilă în principiu fără limită de timp, se adresează următoarele întrebări:

a)    dacă pentru prognoza care trebuie efectuată din perspectiva unui călător cu privire la perioada călătoriei planificată în cadrul unei evaluări ex ante este suficient că circumstanțele menționate anterior și afectarea care decurge din acestea pot fi deja evaluate cu o anumită probabilitate, iar în cazul unei situații de risc deja existente nu se poate aștepta o îmbunătățire semnificativă cu o probabilitate ridicată, și

b)    dacă o reziliere declarată după caz în mod anticipat nu poate fi pusă în sarcina călătorului dacă circumstanțele deja existente la momentul declarației de reziliere se manifestă numai imediat înainte de călătoria planificată, astfel încât călătoria nu poate fi efectuată în final de către organizator sau o participare la aceasta nu ar fi fost rezonabilă pentru călător?

Pentru a aprecia existența unor circumstanțe inevitabile și extraordinare la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și afectarea semnificativă a executării pachetului care rezultă din aceasta sunt relevante:

a)    numai circumstanțele obiective sau trebuie luate în considerare și circumstanțe subiective ale călătorului, în speță scopul specific al călătoriei și însoțirea de către doi copii mici, și

b)    la aprecierea situației de risc probabile în perioada călătoriei, pe lângă călătoria de ducere și cea de întoarcere, se ia în considerare cu prioritate locul de destinație Sardinia, iar nu restul Italiei?

Nu este conferit un drept de retragere gratuit dacă circumstanțele pe care se bazează călătorul existau deja la momentul rezervării sau erau cel puțin previzibile ori poate aceasta conduce cel puțin la aplicarea unui criteriu mai strict la aprecierea caracterului rezonabil al unei afectări?

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de reziliere gratuită a călătoriei, se ridică problema dacă „comisioanele de reziliere standardizate rezonabile” convenite în sensul articolului 12 alineatul (1) din directivă pot varia exclusiv în cadrul procentelor uzuale în sector, stabilite pe baza experienței, sau este întotdeauna necesară examinarea cheltuielilor economisite și a încasărilor din alte utilizări ale serviciilor de călătorie anticipate în speță, cu indicarea bazei de calcul a organizatorului?

La evaluarea caracterului rezonabil al comisioanelor de reziliere standardizate convenite se poate recurge la dreptul național, dacă acesta permite, în cazul unei sarcini procedurale anticipate disproporționate, stabilirea nivelului sumelor la libera latitudine a instanței?

Articolul 12 alineatul (1) ultima teză din directivă, potrivit căruia la cererea călătorului, organizatorul prezintă o justificare pentru cuantumul comisioanelor de reziliere, se referă și la un comision de reziliere convenit, standardizat în funcție de un anumit procentaj, și care sunt consecințele juridice ale neîndeplinirii sau îndeplinirii insuficiente a acestei obligații de către organizator?

Obligația de argumentare și sarcina probei revin organizatorului în ceea ce privește caracterul rezonabil al unui comision de reziliere convenit, standardizat în funcție de un anumit procentaj, sau revine întotdeauna călătorului sarcina de a contesta și de a demonstra ce economisește în mod obișnuit organizatorul, în funcție de momentul rezilierii, și ce poate obține acesta în mod obișnuit prin vânzări alternative de servicii de călătorie?

____________

1 Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (JO 2015, L 326, p. 1).