Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 7 mai 2021 – A

(Cauza C-296/21)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Recurent: A

Celelalte părți: Helsingin poliisilaitos și Poliisihallitus

Întrebările preliminare

Atunci când este vorba despre un transfer de arme de foc dezactivate în interiorul Uniunii și luând în considerare dispozițiile Directivei 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/51/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008, precum și dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/24032 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale, în special dispoziția articolului 3 alineatul (1) din acest regulament

a)    o entitate de control confirmată de o autoritate națională care a eliberat un certificat de dezactivare poate fi considerată o autoritate în sensul Directivei privind armele și al articolelor 3 și 7 din Regulamentul privind dezactivarea, chiar dacă nu este menționată în lista publicată de Comisie în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), în cazul în care mai multe autorități ale statului membru respectiv au comunicat persoanei care transferă armele că entitatea de control care își desfășoară activitatea sub forma juridică a unei societăți cu răspundere limitată și care a eliberat certificatul este abilitată în acest scop în temeiul regulamentului și

b)    în ceea ce privește o entitate de control desemnată de un stat membru în legătură cu dezactivarea armelor, se poate prezenta și o altă dovadă, obținută de la o autoritate națională, decât cea a înscrierii în lista prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din regulament, publicată pe site-ul internet al Comisiei, astfel încât un certificat de dezactivare eliberat de această entitate de control să îndeplinească cerințele stabilite de regulament într-un mod în care un stat membru să fie obligat să recunoască certificatul de dezactivare eliberat în alt stat membru în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din acest regulament?

____________

1 Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și al deținerii de arme (JO 2008, L 179, p. 5).

2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale (JO 2015, L 333, p. 62).