Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 5. maijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Vācija) – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)/Canal+ Luxembourg Sàrl

(Lieta C-290/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)

Atbildētāja: Canal+ Luxembourg Sàrl

Citas lietas dalībnieces: Tele 5 TM-TV GmbH, Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG, Seven.One Entertainment Group GmbH, ProsiebenSat 1 PULS 4 GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai [..] 1 , 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ne tikai raidorganizācija, bet arī satelītprogrammu paketes piegādātājs, kas piedalās nedalāmajā un vienotajā apraides darbībā, izmantošanas darbību – kurai vajadzības gadījumā ir nepieciešama piekrišana – veic tikai valstī, kur programmas nesējus signālus raidorganizācijas kontrolē un tās vārdā ievada nepārtrauktā komunikāciju ķēdē, kas ved uz satelītu un atpakaļ uz zemi, kas nozīmē, ka, satelītprogrammu paketes piegādātājam piedaloties apraides darbībā, nevar tikt pārkāptas autortiesības uztveršanas valstī?

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai jēdziens “atklāti raidījumi”, kas ir ietverts [..] Direktīvas 93/83 [..] 1. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā [..] 2 3. panta 1. punktā, ir jāinterpretē tādējādi, ka atklātas raidīšanas caur satelītu laikā satelītprogrammu paketes piegādātājam, kas līdzdarbojas kā vēl viens dalībnieks, apvieno vienā paketē vairāku raidorganizāciju bezmaksas un maksas televīzijas programmu vairākus kodētus augstas izšķirtspējas signālus pēc savas izvēles un saviem klientiem piedāvā par atlīdzību šādā veidā radīto pastāvīgo audiovizuālo produktu, ir jāsaņem no attiecīgo tiesību īpašnieka atsevišķa atļauja arī attiecībā uz programmu paketē iekļauto bezmaksas televīzijas programmu aizsargāto saturu, lai gan tas saviem klientiem šajā ziņā tik un tā nodrošina tikai piekļuvi darbiem, kas apraides zonā jau ir ikvienam brīvi pieejami – lai gan sliktākā standarta izšķirtspējas kvalitātē?

____________

1 OV 1993, L 248, 15. lpp.

2 OV 2001, L 167, 10. lpp.