Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. svibnja 2021. uputio Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) – État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA/Navitours SARL

(predmet C-294/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Tuženik: Navitours SARL

Prethodno pitanje

Primjenjuje li se članak 2. stavak 1. Direktive 77/388/EZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena1 , osnovica za razrezivanje, kojim se određuje da ‚[p]orezu na dodanu vrijednost podliježu: 1. isporuka robe i usluga unutar teritorija države koju obavlja porezni obveznik koji djeluje kao takav u zamjenu za plaćanje’ [neslužbeni prijevod]

i/ili članak 9. stavak 2. točka (b) Direktive 77/388/EZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje, kojim se određuje da se ‚mjestom isporuke prijevoza smatra mjesto gdje se prijevoz odvija, ovisno o prijeđenim razdaljinama’ [neslužbeni prijevod]

i dovodi li jedan od njih ili oba u Luksemburgu do oporezivanja PDV-om usluga putničkog prijevoza koje pruža pružatelj sa sjedištem u Luksemburgu, ako se te usluge pružaju unutar kondominija, kao što je onaj koji je utvrđen ugovorom između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Savezne Republike Njemačke o crti zajedničke granice između dviju država i razmjeni dopisa koji je 19. prosinca 1984. potpisan u Luksemburgu, kao zajedničkog područja pod zajedničkim suverenitetom Velikog Vojvodstva Luksemburga i Savezne Republike Njemačke i u odnosu na koji u području naplate PDV-a na pružanje usluga prijevoza ne postoji sporazum između dviju država koji se predviđa člankom 5. stavkom 1. ugovora između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Savezne Republike Njemačke o crti zajedničke granice između dviju država od 19. prosinca 1984. u skladu s kojim ‚države potpisnice dodatnim dogovorom uređuju pitanja u pogledu prava primjenjivog na zajedničko područje pod zajedničkim suverenitetom’?”

____________

1 SL 1977, L 145, str. 1.