Language of document :

Kanne 31.5.2013 – ZZ v. ETSK

(Asia F-54/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja A. Guillerme)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

ETSK:n päätöksen hylätä vaatimus, jonka kantaja oli tehnyt henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan perusteella korvauksen saamiseksi vahingosta, jonka hän väittää itselleen aiheutuneen hallinnon väitetyn painostuksen tai jopa ahdistelun vuoksi, kumoaminen.

Vaatimukset

ETSK:n pääsihteerin 3.10.2012 tekemä päätös, joka pysytettiin kantajan 24.10.2012 tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen 22.2.2013 tehdyllä päätöksellä, on kumottava sikäli kuin sillä hylättiin kantajan 5.6.2012 tekemä vaatimus riittävän ja kohtuullisen korvauksen saamiseksi hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä, vahingosta hänen maineelleen ja terveydelleen sekä uralleen

kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja vahingosta hänen maineelleen ja terveydelleen on myönnettävä korvaus, jonka suuruudeksi arvioidaan 12 000 euroa ja jota voidaan korottaa tai alentaa oikeudenkäynnin kuluessa

kantajalle on myönnettävä korvaus hänen uralleen hänen ylenemisensä viivästymisen vuoksi tuolloin käynnissä olleiden tutkimusten ja menettelyjen takia aiheutuneesta vahingosta ja tämä on tehtävä määrittämällä hänen uransa uudelleen palkkaluokkaan AST 5, joka voi kehittyä oikeudenkäynnin aikana, ja toissijaisesti maksamalla riittävä korvaus, jonka suuruudeksi arvioidaan 41 403,09 euroa, jota voidaan korottaa oikeudenkäynnin aikana

ETSK on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.