Language of document :

2013. május 31-én benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

(F-54/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: T. Bontinck és A. Guillerme ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EGSZB azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott, az iránti kérelmet, hogy térítsék meg az őt állítólag ért nyomás, sőt zaklatás miatt keletkezett kárát.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB főtitkára 2012. október 3-i határozatát amiatt, hogy abban elutasította a felperes 2012. június 5-i azon kérelmét, hogy megfelelő és ésszerű mértékben térítsék meg neki az őt ért nem vagyoni kárt, valamint a jóhírnevét, az egészségét és az előmenetelét illetően őt ért sérelmet, amely határozatot a felperes 2012. október 24-i panaszát követően megerősített a 2013. február 22-i határozat;

a Közszolgálati Törvényszék a felperest ért nem vagyoni kár, valamint a jóhírnevének és az egészségének sérelme címén ítéljen meg neki 12 000 euróra becsült kártérítést, amelynek összege az eljárás során változhat;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek kártérítést az előmenetelét illetően őt amiatt ért sérelem címén, hogy az ellene éppen folyamatban lévő vizsgálatok és eljárások miatt az előléptetésére nem került sor a rendes időben, méghozzá elsődlegesen az előmenetelének az AST 5 besorolási fokozatba – amely az eljárás során változhat – való besorolással történő helyreállításával, másodlagosan pedig 41 403,09 euróra becsült megfelelő kártérítés megítélésével, amelynek összege az eljárás során emelkedhet;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EGSZB-t a költségek viselésére.