Language of document :

Talan väckt den 31 maj 2013 – ZZ mot EESK

(Mål F-54/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna T. Bontinck och A. Gilllerme)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av EESK:s beslut att avslå en begäran som sökanden framställt med stöd av artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna i syfte att erhålla ersättning för den skada som sökanden anser sig ha lidit på grund av påstådd överdriven administrativ nitiskhet eller administrativ mobbning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som generalsekreteraren vid EESK fattade den 3 oktober 2012, vilket bekräftades den 24 oktober 2012 efter sökandens begäran om omprövning, till den del generalsekreteraren däri avslog sökandens ansökan av den 5 juni 2012 om adekvat och rimlig ersättning för ideell skada, skada för sökandens anseende och hälsa och skada för sökandens karriär som vederbörande har lidit,

bevilja sökanden ersättning för den ideella skada och den skada för hans anseende och hälsa som han lidit och som med förbehåll för höjning eller sänkning under förfarandet uppskattats till 12 000 euro,

bevilja sökanden ersättning för den skada som vederbörande lidit med avseende på sin karriär på grund av försenad befordringsgång, till följd av då pågående utredningar och förfaranden, i form av en korrigering av sökandens karriär genomuppflyttning i lönegrad AST 5, med förbehåll för den utveckling som skett under förfarandet och, i andra hand, adekvat ersättning som uppskattats till 41 403,09 euro, med förbehåll för höjningar under förfarandet, samt

förplikta EESK att ersätta rättegångskostnaderna.