Language of document :

Sag anlagt den 27. maj 2013 – ZZ mod SEAE

(Sag F-53/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og Abreu Caldas)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (SEAE)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2012.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2012, annulleres.

SEAE tilpligtes at betale sagens omkostninger.