Language of document :

27. mail 2013 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenitus

(kohtuasi F-53/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa välisteenitus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja 2012. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2012. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenituselt.