Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 27. maijā – ZZ/EĀDD

(lieta F-53/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis un Abreu Caldas, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD12 pakāpē 2012. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD12 pakāpē 2012. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.