Language of document :

Žaloba podaná dne 2. června 2013 – ZZ v. EIB

(Věc F-55/13)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (a) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobce za rok 2011 v rozsahu, v němž mu nebylo uděleno hodnocení „Exceptional performance“ nebo „Very good performance“ a nebyl navržený na povýšení do funkce D a v časti týkající se stanovení cílů pro rok 2012 a rovněž zrušení pokynů k hodnotící zprávě za rok 2011 a nakonec uložení povinnosti EIB nahradit majetkovou a nemajetkovou ujmu, kterou žalobce údajně utrpěl

Návrhová žádání žalobce

Zrušit: a) rozhodnutí ze dne 18. prosince 2012 v rozsahu, v němž odvolací výbor na základě článku 22 služebního řádu EIB a oznámení zaměstnancům HR/P&O/2012-0103 ze dne 29. března 2013 zamítl odvolání podané žalobcem proti jeho hodnotící zprávě za rok 2011; b) hodnotící zprávu za rok 2011 v rozsahu, v němž neshrnuje jednotlivá hodnocení ve formě celkového hodnocení „Exceptional performance“ nebo „Very good performance“ a nakonec i v části, ve které nenavrhla žalobce na povýšení do funkce   D, jakož i co se týče stanovení cílů na rok 2012; c) všechny související, následné a předchozí akty, a zejména povýšení, o kterých se rozhodlo na základě oznámení ředitele pro lidské zdroje z května 2012 s názvem „2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles“, jelikož vzhledem k rozhodnutí jeho nadřízených, které teď napadá, EIB nezohlednila žalobce pro účely „Promotions from Function E to D“;

zrušit nebo nepoužít pokyny ředitelství pro lidské zdroje vyhotovené ve formě oznámení RH/P&O/2011-0242, č. 709 ze dne 13. prosince 2011 s názvem „Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise“ ze dne 14. prosince 2011, a to i v části, ve které stanoví, že konečné hodnocení je shrnuto dopisem bez toho, aby stanovily kritéria, která musí hodnotitel dodržovat, aby se výkon považoval za „exceptionnelle dépassant les attentes“, „très bonne“ nebo „répondant à toutes les attentes“;

uložit EIB náhradu z toho vyplývající nemajetkové a majetkové újmy, jakož i náhradu nákladů řízení.