Language of document :

Sag anlagt den 2. juni 2013 – ZZ mod EIB

(Sag F-55/13)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2011, for så vidt som han ikke gives bedømmelsen »exceptional performance« eller »very good performance«, og han ikke indstilles til forfremmelse til kategori D, og for så vidt angår den del, hvor hans mål for 2012 fastsættes, påstand om annullation af retningslinjerne for bedømmelsesrapporten for 2011, og endelige tilpligtes EIB at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren hævder at have lidt

Sagsøgerens påstande

Annullation af a) foranstaltningen af 18. december 2012, for så vidt som appeludvalget i henhold til artikel 22 i personalevedtægten for ansatte ved EIB og til personalemeddelelse 715 HR/P&O/2012-0103 af 29. marts 2012, hvorved klagen over hans bedømmelsesrapporten for 2011 blev afvist; b) bedømmelsesrapporten for 2011 for så vidt angår den del, hvor det ikke konkluderes, at der har været tale om den sammenfattende bedømmelse »exceptional performance« eller »very good performance«, og endelig den del, hvor sagsøgeren ikke indstilles til forfremmelse til kategori D, tillige med den del, hvor hans mål for 2012 fastsættes; c) alle dermed forbundne, efterfølgende og forudgående akter, herunder de forfremmelser, der har fundet sted i henhold til noten »2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles« fra direktøren for Personaledirektoratet fra maj 2012, eftersom EIB set i lyset af den bedømmelse, som hans foresatte har givet udtryk for, og som anfægtes her, undlod at tage sagsøgeren i betragtning under punktet »Promotions from Function E to D«.

Annullation eller undladelse af at anvende de retningslinjer, som Personaledirektoratet opstillede ved note 709 RH/P&O/2011-0242 af 13. december 2011 vedrørende »Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise« af 14. december 2011, også for så vidt som de foreskriver, at den endelige bedømmelse skal sammenfattes i en skrivelse, men ikke opstiller de kriterier, som bedømmeren skal støtte sig til for, at en indsats skal anses for »exceptionnelle dépassant les attentes«, »très bonne« eller »répondant à toutes les attentes«.

EIB tilpligtes at betale erstatning for den heraf følgende økonomiske og ikke-økonomiske skade.