Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 2. jūnijā – ZZ/EIB

(lieta F-55/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2011. gadu, ciktāl viņam nav piešķirts vērtējums “exceptional performance” vai “very good performance” un viņš nav izvirzīts paaugstināšanai amatā D funkciju grupā un ciktāl tajā ir noteikti viņa mērķi 2012. gadam, atcelt pamatnostādnes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai par 2011. gadu un, visbeidzot, piespriest EIB atlīdzināt morālo un mantisko kaitējumu, kas esot nodarīts prasītājam

Prasītāja prasījumi:

atcelt a) 2012. gada 18. decembra lēmumu, ciktāl Apelāciju komiteja saskaņā ar EIB Reglamenta 22. pantu un 2012. gada 29. marta Paziņojumu personālam (Note to Staff) Nr. 715 HR/P&O/2012-0103 ir noraidījusi sūdzību par tās 2011. gada informatīvo ziņojumu; b) 2011. gada informatīvo ziņojumu saistībā ar novērtējumu, ciktāl viņam nav piešķirts vērtējums “Exceptional performance” vai vērtējums “Very good performance” un, visbeidzot, ciktāl viņš nav izvirzīts paaugstināšanai amatā D funkciju grupā, kā arī ciktāl tajā ir noteikti viņa mērķi 2012. gadam; c) visus saistītos, turpmākos un iepriekš pieņemtos aktus, ieskaitot lēmumus par paaugstināšanu amatā saskaņā ar Cilvēkresursu direkcijas direktora 2012. gada maija paziņojumu “2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles”, ņemot vērā, ka saskaņā ar viņa priekšnieku pausto un šajā lietā apstrīdēto viedokli EIB neesot to ņēmusi vērā punktā “Promotions from Function E to D”;

atcelt vai nepiemērot pamatnostādnes, ko “Cilvēkresursu” direkcija ir pieņēmusi ar 2011. gada 13. decembra Paziņojumu Nr. 709 – RH/P&O/2011-0242, un attiecīgās 2011. gada 14. decembra “Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise”, ciktāl tajās ir paredzēts, ka galīgais vērtējums ir jāpauž vārdiski, bet nav noteikti kritēriji, kas ir jāņem vērā vērtētājam, lai veikumu varētu uzskatīt par “exceptionnelle dépassant les attentes” [“ārkārtīgi labu, kas pārsniedz gaidīto”], “très bonne” [“ļoti labu”] vai arī “répondant à toutes les attentes” [“atbilstošu gaidītajam”];

piespriest atbildētājai atlīdzināt nodarīto morālo un mantisko kaitējumu, kā arī tiesāšanās izdevumus.