Language of document :

Acțiune introdusă la 2 iunie 2013 – ZZ/BEI

(Cauza F-55/13)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare a reclamantului pentru anul 2011, în măsura în care nu îi atribuie calificativul „exceptional performance” (performanță excepțională) sau „very good performance” (performanță foarte bună) și nu îl propune pentru promovare la funcția D și în măsura în care îi stabilește obiectivele pentru anul 2012, anularea instrucțiunilor pentru raportul de evaluare 2011 și, în sfârșit, obligarea BEI la plata prejudiciilor morale și materiale pe care reclamantul pretinde că le-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea: a) deciziei din 18 decembrie 2012, în măsura în care Comitetul de recurs a respins, în temeiul articolului 22 din Regulamentul personalului BEI și a Notei personalului nr. 715 HR/P&O/2012-0103 din 29 martie 2012, acțiunea formulată de reclamant privind raportul de informare pentru anul 2011; b) raportul de informare 2011 în măsura în care nu rezumă aprecierile prin calificativul „Exceptional performance” sau prin calificativul „Very good performance” și, în sfârșit, în măsura în care nu îl propune pentru promovare la funcția D, precum și în măsura în care îi stabilește obiectivele pentru anul 2012; c) tuturor actelor conexe, subsecvente și de fundamentare, în special a promovărilor în temeiul notei „2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles” (Sesiunea de evaluare pe anul 2011, acordarea promovărilor și a titlurilor) a directorului de resurse umane din mai 2012 având în vedere că, în lumina aprecierii exprimate de superiorii reclamantului, atacată în prezenta acțiune, BEI nu l-a luat în considerare pe reclamant la punctul „promovări de la funcția E la funcția D”;

anularea și neaplicarea instrucțiunilor emise de Direcția „Resurse umane” prin nota RH/P&O/2011-0242 nr. 709 din 13 decembrie 2011 intitulată „Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise” (Instrucțiuni privind sesiunea anuală de evaluare a personalului) din 14 decembrie 2011, și în măsura în care prevăd că aprecierea finală este rezumată printr-o scrisoare, fără a stabili însă criteriile pe care evaluatorul trebuie să le respecte pentru ca o performanță să fie considerată „exceptionnelle dépassant les attentes” (excepțională care depășește așteptările), „très bonne” (foarte bună) sau „répondant à toutes les attentes” (corespunzătoare tuturor așteptărilor);

obligarea pârâtei la plata prejudiciilor morale și materiale care rezultă din cele de mai sus și a cheltuielilor de judecată.