Language of document :

Tožba, vložena 2. junija 2013 – ZZ proti EIB

(Zadeva F-55/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za leto 2011 v delu, v katerem ni ocenjena z „exceptional performance“ oziroma „very good performance“ in ni predlagana za napredovanje v funkcijo D in v delu, v katerem so določeni cilji za leto 2012, razglasitev ničnosti smernic za ocenjevalno poročilo za leto 2011 in, nazadnje, naložitev EIB povračila nepremoženjske in premoženjske škode, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti (a) odločbe z dne 18. decembra 2012 v delu, v katerem je odbor za pritožbe v skladu s členom 22 Kadrovskih predpisov in v skladu z Note to Staff N. 715 HR/P&O/2012-0103 z dne 29. marca 2012 zavrnil pritožbo zoper svoje ocenjevalno poročilo za leto 2011; (b) ocenjevalnega poročila v ocenjevalnem delu, v delu, v katerem ni dana ocena „Exceptional performance“ ali ocena „Very good performance“ in, nazadnje, v delu, v katerem tožeča stranka ni predlagana za napredovanje v funkcijo D ter v delu, v katerem določa njene cilje za leto 2012; (c) vseh povezanih, poznejših in predhodnih aktov, med katerimi so napredovanja v skladu z oceno direktorja kadrovske službe „2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles“ iz maja 2012, ker je EIB glede na presojo, ki so jo izrazili nadrejeni tožeče stranke in ki se danes izpodbija, ni upoštevala pri „Promotions from Function E to D“;

razglasitev ničnosti ali neuporaba smernic, ki jih je določila direkcija „Kadrovske zadeve“ z dopisom RH/P&O/2011-0242 št. 709 z dne 13. decembra 2011 in ustreznih „Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise“ z dne 14. decembra 2011, tudi v delu, v katerem določajo, da se končna presoja izrazi z besedno zvezo, vendar pa ne vzpostavljajo meril, ki jih mora ocenjevalec upoštevati, da se delovni rezultati štejejo za „exceptionnelle dépassant les attentes“; oziroma „très bonne“; ali pa „répondant à toutes les attentes“;

naložitev povračila zaradi tega nastale nepremoženjske in premoženjske škode ter plačila stroškov postopka.