Language of document :

Kanne 6.6.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-56/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään ja jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia täytäntöönpanosäännöksiä.

Vaatimukset

On kumottava nimittävän viranomaisen 27.2.2013 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan 7.1.2013 tekemät valitukset, jotka koskivat PMO.4:n 10.10.2012 tekemiä päätöksiä

On kumottava myös kyseiset 10.10.2012 tehdyt PMO.4:n päätökset, joita kantajan valitukset koskivat

On katsottava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uudet täytäntöönpanosäännökset, sellaisena kuin ne on annettu 3.3.2011, ja erityisesti niiden 9 artikla, ovat lainvastaiset eikä niitä sovelleta käsiteltävässä asiassa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.