Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 februari 2014 – Diamantopoulos / EDEO

(Zaak F-53/13)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Besluit om verzoeker niet naar de rang AD 12 te bevorderen – Stilzwijgend besluit tot afwijzing van klacht – Uitdrukkelijk besluit tot afwijzing van klacht na beroep – Motivering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alkis Diamantopoulos (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) (vertegenwoordigers: S. Marquardt en E. Chaboureau, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2012 niet naar de rang AD 12 te bevorderen

Dictum

Het besluit van de Europese Dienst voor extern optreden om Diamantopoulos in het kader van de bevorderingsronde 2012 niet naar de rang AD 12 te bevorderen wordt nietig verklaard.

De Europese Dienst voor extern optreden zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Diamantopoulos.

____________

____________

1     PB C 215 van 27.7.2013, blz. 20.