Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 26. februára 2014 – Diamantopoulos/ESVČ

(vec F-53/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 12 – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti – Výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti prijaté po podaní žaloby –Odôvodnenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alkis Diamantopoulos (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (v zastúpení: S. Marquardt a E. Chaboureau, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania v roku 2012

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o nepovýšení pána Diamantopoulos do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania v roku 2012 sa zrušuje.2.    Európska služba pre vonkajšiu činnosť znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Diamantopoulos.