Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 26 februari 2014 – Diamantopoulos mot EEAS

(Mål F-53/13)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 12 – Underförstått beslut att avslå klagomålet – Det uttryckliga beslutet att avslå klagomålet har fattats efter talans väckande – Motivering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alkis Diamantopoulos (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (EEAS) (ombud: S. Marquardt och E. Chaboureau)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 under befordringsförfarandet 2012.

Domslut

Europeiska utrikestjänstens beslut att inte befordra Alkis Diamantopoulos till lönegrad AD 12 under befordringsförfarandet 2012 ogiltigförklaras.

    Europeiska utrikestjänstens ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Alkis Diamantopoulos rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 215, 27.7.2013, s. 20.