Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 18. september 2014 – CV mod EØSU

(Sag F-54/13) 1

(Personalesag – erstatningssøgsmål – administrative undersøgelser – disciplinær forfølgning – psykisk chikane)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CV (ved advokaterne T. Bontinck og A. Guillerme)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (først ved M. Arsène og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, og advokaterne F.-M. Hislaire og M. Troncoso Ferrer, derefter ved M. Pascua Mateo og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, og advokaterne F.-M. Hislaire og M. Troncoso Ferrer)

Sagens genstand

Påstand om annullation af EØSU’s afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, om erstatning for det tab, sagsøgeren havde lidt som følge af en påstået administrativ forfølgelse eller chikane

Konklusion

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 61.