Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. septembri 2014. aasta otsus – CV versus EMSK

(kohtuasi F-54/13)1

(Avalik teenistus – Kahju hüvitamise nõue – Haldusjuurdlused – Distsiplinaarmenetlus – Psühholoogiline ahistamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CV (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (esindajad: M. Arsène ja L. Camarena Januzec ning advokaadid F.-M. Hislaire ja M. Troncoso Ferrer, hiljem M. Pascua Mateo ja L. Camarena Januzec ning advokaadid F.-M. Hislaire ja M. Troncoso Ferrer)

Ese

Nõue tühistada EMSK otsus jätta rahuldamata hageja poolt personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel esitatud taotlus hüvitise saamiseks kahju eest, mis talle on väidetavalt tekitatud haldusliku kiusamise või ahistamisega.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kummagi poole kohtukulud nende endi kanda.

____________

____________

1     ELT C 207, 20.7.2013, lk 64.