Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 septembrie 2014 – CV/CESE

(Cauza F-54/13)1

(Funcție publică – Acțiune în despăgubire – Anchete administrative – Procedură disciplinară – Hărțuire morală)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: CV (reprezentanți: T. Bontinck și A. Guillerme, avocați)

Pârât: Comitetul Economic și Social European (reprezentanți: inițial M. Arsène și L. Camarena Januzec, agenți, F-M. Hislaire și M. Troncoso Ferrer, avocați, ulterior M. Pascua Mateo și L. Camarena Januzec, agenți, F.-M. Hislaire și M. Troncoso Ferrer, avocați)ObiectulCerere de anulare a deciziei CESE de respingere a unei cereri introduse de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (1b) din Statut, pentru obținerea de despăgubiri pentru prejudiciul pe care l-ar fi suferit din cauza pretinsei insistențe, chiar hărțuiri administrative.DispozitivulRespinge acțiunea.Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.