Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2015. december 18-i ítélete – De Nicola kontra EBB

(F-55/13. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Értékelés – 2011. évi értékelő jelentés – A fellebbezési bizottság határozatának jogellenessége – Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: G. Nuvoli és F. Martin meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes 2011. évben nyújtott teljesítményét értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank fellebbezési bizottságának 2012. december 18-i határozatát.

Nem szükséges határozni a 2011. évi értékelő jelentés és az ahhoz kapcsolódó, abból következő vagy azt megelőző aktusok megsemmisítésére irányuló kereseti kérelmekről.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit és köteles viselni a C. De Nicolánál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 226., 2013.8.3., 26. o.