Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. února 2016 – McArdle v. Komise

(Věc F-56/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 274, 21.9.2013, s. 29.