Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-26 ta’ Frar 2016 – McArdle vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-56/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 274, 21.9.2013, p. 29.