Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 26. februára 2016 – McArdle/Komisia

(vec F-56/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013, s. 29.