Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 26 februari 2016 – McArdle mot kommissionen

(Mål F-56/13)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 274,21.9.2013, s. 29.