Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. srpna 2016 – Hoeve v. Komise

(Věc F-57/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 226, 3.8.2013, s. 27.