Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. august 2016 – Hoeve mod Kommissionen

(Sag F-57/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1     EUT C 226 af 3.8.2013, s. 27.