Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. augusti 2016. aasta määrus – Hoeve versus komisjon

(kohtuasi F-57/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 226, 3.8.2013, lk 27.