Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. kolovoza 2016. – Hoeve protiv Komisije

(predmet F-57/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 226, 3. 8. 2013., str. 27