Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 august 2016 – Hoeve/Comisia

(Cauza F-57/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 226, 03.08.2013, p. 27.