Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Hoeve/Komisija

(Zadeva F-57/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 226, 3.8.2013, str. 27.