Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Pécsi Törvényszék (l-Ungerija) fil-15 ta’ Mejju 2015 – Hőszig Kft. vs Alstom Power Thermal Services

(Kawża C-222/15)

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Pécsi Törvényszék

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Hőszig Kft.

Konvenuta: Alstom Power Thermal Services

Domandi preliminari

I. Fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-17 ta’ Ġunju 2008, dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali1 (Ruma I):

1)    Il-kliem “jekk miċ-ċirkostanzi jirriżulta” kif użat fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jista’ jiġi interpretat mill-qorti nazzjonali fis-sens li l-eżami taċ-“ċirkustanzi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni” sabiex tiġi ddeterminata n-natura raġonevoli tal-assenza ta’ kunsens skont il-liġi tal-pajjiż li fih il-parti kkonċernata jkollha r-residenza abitwali tagħha huwa marbut maċ-ċirkustanzi tal-konklużjoni, mas-suġġett tal-kuntratt u mal-eżekuzzjoni tiegħu?

1.1)    L-effett li hemm riferiment għalih fl-Artikolu 10(2) u li jirriżulta mis-sitwazzjoni deskritta fil-punt 1 għandu jiġi interpretat fis-sens li, f’każ li ċ-ċirkustanzi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni juru, b’kunsiderazzjoni għar-riferiment mill-parti [għal-liġi tal-pajjiż li fih hija jkollha r-residenza abitwali tagħha], li l-kunsens għal-liġi applikabbli skont il-paragrafu 1 tal-imsemmi artikolu ma kienx effett raġonevoli tal-aġir tagħha, il-qorti nazzjonali għandha tiddeċiedi dwar l-eżistenza u l-validità tad-dispożizzjoni kuntrattwali skont il-liġi tal-pajjiż tar-residenza abitwali tal-parti li tkun għamlet tali riferiment?

2)    Il-qorti nazzjonali inkwistjoni tista’ tinterpreta d-dispożizzjoni tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament Nru 593/2008 b’tali mod li – b’kunsiderazzjoni għaċ-ċirkustanzi kollha tal-każ ineżami – taqa’ taħt is-setgħa diskrezzjonali tagħha li tiddetermina jekk il-kunsens għal-liġi applikabbli skont il-paragrafu 1 tal-imsemmi artikolu kienx, fid-dawl taċ-ċirkustanzi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni, effett raġonevoli tal-aġir tal-parti inkwistjoni?

3)    Jekk il-parti inkwistjoni tirreferi, skont il-kliem tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament Nru 593/2008, għal-liġi tal-pajjiż li fih din ikollha r-residenza abitwali tagħha sabiex tiġi stabbilita l-assenza tal-kunsens, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni din il-liġi fir-rigward tal-punt dwar jekk, fid-dawl taċ-“ċirkustanzi” invokati, l-għoti tal-kunsens għall-applikazzjoni ta’ liġi magħżula kienx aġir raġonevoli min-naħa tal-parti fid-dawl tal-liġi tal-imsemmi pajjiż?3.1)    F’dan il-każ, id-dritt komunitarju jipprekludi interpretazzjoni mill-qorti nazzjonali li timplika li l-eżami taċ-“ċirkustanzi” bil-għan li tiġi ddeterminata n-natura raġonevoli tal-assenza tal-kunsens huwa marbut maċ-ċirkustanzi tal-konklużjoni, mas-suġġett tal-kuntratt u mal-eżekuzzjoni tiegħu?II. Fir-rigward tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, tat-22 ta’ Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali  :1)    L-Artikolu 23(1) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 44/2001 jipprekludi interpretazzjoni tal-qorti nazzjonali li tirrikjedi indikazzjoni preċiża tal-qorti kompetenti jew huwa suffiċjenti, fid-dawl tar-rekwiżiti deskritti fil-premessa 14 tal-imsemmi regolament, li l-volontà jew l-intenzjoni tal-partijiet tirriżulta b’mod ċar mill-formulazzjoni

tal-kuntratt?1.1)    Hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament Nru 44/2001 l-interpretazzjoni tal-qorti nazzjonali li l-klawżola li tattribwixxi l-ġurisdizzjoni inkluża fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-provvista ta’ waħda mill-partijiet, li tagħżel il-qrati ta’ ċerta belt ta’ Stat

Membru – f’dan il-każ dawk ta’ Pariġi [Franza] – sabiex jiddeċiedu b’mod esklużiv u definittiv il-vertenzi li jirriżultaw minn jew li huma marbuta mal-validità, mal-eżekuzzjoni jew m

at-tmiem tal-ordni u li l-partijiet ma setgħux jirriżolvu bi ftehim bonarju, hija suffiċjentement preċiża peress li l-volontà jew l-intenzjoni tal-partijiet fir-rigward tal-Istat Membru magħżul tirriżulta b’mod ċar mill-formulazzjoni tagħha, fid-dawl tar-rekwiżiti deskritti fil-premessa 14 tar-Regolament Nru 44/2001?

____________

1  ĠU 2008, L 177, p. 6.     ĠU Edizzjoni

Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42.