Language of document :

Presuda Suda (deveto vijeće) od 11. srpnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Městský soud v Praze – Češka Republika) – CS i dr. protiv České aerolinie a.s.

(predmet C-502/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Prijevoz – Opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članak 5. stavak 1. točka (c) – Članak 7. stavak 1. – Pravo na odštetu – Izravno povezani let – Let koji se sastoji od dvaju letova koje izvode različiti zračni prijevoznici – Duže kašnjenje drugog leta s polazištem i odredištem izvan Europske unije te koji izvodi prijevoznik sa sjedištem u trećoj zemlji)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Městský soud v Praze

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Tuženik: České aerolinie a.s.

Izreka

Članak 5. stavak 1. točku (c) i članak 7. stavak 1. Uredbe br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, u vezi s njezinim člankom 3. stavkom 5., treba tumačiti na način da u slučaju izravno povezanog leta koji se sastoji od dvaju letova, koji je realiziran na temelju jedinstvene rezervacije te kojemu je polazišna točka zračna luka smještena na državnom području države članice, a odredišna točka zračna luka smještena u trećoj zemlji, uz zaustavljanje u zračnoj luci druge zemlje izvan Unije, putnik koji je pretrpio kašnjenje na svoje konačno odredište u trajanju od tri ili više sati do kojeg je došlo na drugom letu, koji je na temelju ugovora o letovima sa skupnom oznakom izveo prijevoznik sa sjedištem u trećoj zemlji, može podnijeti zahtjev za odštetu na temelju te uredbe protiv zračnog prijevoznika Zajednice koji je izveo prvi let.

____________

1 SL C 341, 24. 9. 2018.