Language of document :

A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. július 11-i ítélete (a Městský soud v Praze [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CS és társai kontra České aerolinie a.s.

(C-502/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Közlekedés – A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályai – 261/2004/EK rendelet – Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A 7. cikk (1) bekezdése – Kártalanításhoz való jog – Közvetlenül csatlakozó járat – Különböző légi fuvarozók által lebonyolított, két repülési szakaszból álló légi járat – Jelentős késés, amely valamely harmadik országban letelepedett fuvarozó által lebonyolított, az Európai Unión kívüli indulási és érkezési ponttal rendelkező második repülési szakasz alkalmával következett be)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Městský soud v Praze

Az alapeljárás felei

Felperesek: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Alperes: České aerolinie a.s.

Rendelkező rész

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (1) bekezdése c) pontjának, 7. cikke (1) bekezdésének, továbbá e rendelet 3. cikke (5) bekezdésének összefüggő rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az egyik tagállam területén található repülőtérről induló és valamely harmadik ország repülőterén keresztül egy további harmadik ország területén található repülőtérre érkező, két repülési szakaszból álló, egységesen foglalt, közvetlenül csatlakozó járat keretében az az utas, aki a végső célállomására háromórás vagy annál nagyobb késéssel érkezik – amelyet a valamely harmadik országban letelepedett fuvarozó által járatmegosztási megállapodás alapján üzemeltetett második repülési szakasz okozott –, az e rendeleten alapuló kártalanítás iránti keresetét megindíthatja az első repülési szakaszt lebonyolító légi fuvarozóval szemben.

____________

1 HL C 341., 2018.9.24