Language of document :

Žaloba podaná dne 19. března 2012 – ZZ v. Účetní dvůr

(Věc F-39/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora, kterým byla zamítnuta žádost o uznání protiprávního jednání, kterým byla žalobci údajně způsobena majetková a morální újma.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 7. prosince 2011 směřující proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o uznání protiprávního jednání Účetního dvora, kterým mu byla způsobena újma a které založilo mimosmluvní odpovědnost Evropské unie;

uložit Účetnímu dvoru povinnost zaplatit náhradu škody včetně úroků za účelem nahradit morální újmu ve výši 50.000 eur a majetkovou újmu ve výši rozdílu mezi odměnou, která mohla být žalobci vyplacena, pokud by měl zajištěn průměrný služební postup a jeho současnou platovou třídou a dále rozdíl mezi odměnou, která mohla být žalobci vyplacena, pokud by pokračoval ve služebním postupu do zákonného důchodového věku a jeho současným důchodem.

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.