Language of document :

Acțiune introdusă la 19 martie 2012 – ZZ/Curtea de Conturi

(Cauza F-39/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Curții de Conturi de respingere a cererii prin care reclamantul urmărește recunoașterea unui comportament ilegal despre care pretinde că i-a cauzat un prejudiciu material și moral

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a reclamației din 7 decembrie 2011 îndreptată împotriva deciziei de respingere a cererii reclamantului prin care urmărește recunoașterea unui comportament ilegal al Curții de Conturi care i-a cauzat un prejudiciu și angajarea răspunderii necontractuale a Uniunii Europene;

obligarea Curții de Conturi la plata unor daune interese în vederea reparării prejudiciului moral în valoare de 50 000 de euro și a prejudiciului material într-un cuantum echivalent cu diferența dintre, pe de o parte, valoarea remunerației pe care ar fi putut să o pretindă partea interesată dacă ar fi avut un parcurs al carierei de nivel mediu și gradul său actual și, pe de altă parte, diferența între valoarea remunerației pe care ar fi putut să o pretindă dacă reclamantul ar fi continuat cariera sa până la vârsta legală de pensionare și pensia sa actuală;

obligarea Curții de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.