Language of document :

Sag anlagt den 19. marts 2012 – ZZ mod FRA

(Sag F-38/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt og af afgørelsen om at overføre sagsøgeren til en anden afdeling, samt erstatning for såvel den lidte økonomiske som ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt.

Annullation af afgørelsen om at overføre sagsøgeren til en anden afdeling.

Erstatning for den af sagsøgeren lidte økonomiske skade, som er opgjort til 1 320 EUR pr. måned fra september 2012, med tillæg af morarenter beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats, forhøjet med 2 procentpoint.

Erstatning for den af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske skade, som er opgjort til 50 000 EUR.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder tilpligtes at betale sagens omkostninger.