Language of document :

Tožba, vložena 19. marca 2012 – ZZ proti FRA

(Zadeva F-38/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi podaljšanja pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke in odločbe o premestitvi tožeče stranke v drug oddelek in o povračilu nepremoženjske in premoženjske škode.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi podaljšanja pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke;

razglasitev ničnosti odločbe o premestitvi tožeče stranke v drug oddelek;

povračilo premoženjske škode tožeče stranke, ocenjene na 1320 EUR mesečno od septembra 2012, povečane za zamudne obresti po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za dve točki;

povračilo nepremoženjske škode tožeče stranke, ocenjene na 50.000 EUR;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.