Language of document :

Beroep ingesteld op 14 maart 2012 – ZZ / BEREC

(Zaak F-35/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om na het medisch onderzoek bij aanwerving ten aanzien van verzoeker vanaf zijn indiensttreding een medisch voorbehoud te maken en van het besluit tot afwijzing van verzoekers klacht

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers klacht, gericht tegen het besluit om vanaf zijn indiensttreding ten aanzien van hem een medisch voorbehoud te maken;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit om vanaf zijn indiensttreding ten aanzien van verzoeker een medisch voorbehoud te maken;

verwijzing van het BEREC in de kosten.