Language of document :

Talan väckt den 14 mars 2012 – ZZ mot Berec

(Mål F-35/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, avocats)

Svarande: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att tillämpa en medicinsk undantagsklausul på sökanden som en följd av den läkarundersökning som genomfördes i samband med rekryteringen av sökanden med verkan från sökandens tillträde av tjänsten och beslutet om avslag på sökandens klagomål.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål avseende beslutet att tillämpa en medicinsk undantagsklausul på sökanden med verkan från sökandens tillträde av tjänsten,

såvitt det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet att tillämpa en medicinsk undantagsklausul på sökanden med verkan från sökandens tillträde av tjänsten,

förplikta Berec att ersätta rättegångskostnaderna.