Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 30 septembrie 2014 – BP/FRA

(Cauza F-38/12)1

(Funcție publică – Personalul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – Agent contractual – Neînnoirea, pe durată nedeterminată, a unui contract pe durată determinată – Schimbarea repartizării într-un alt serviciu până la expirarea contractului– Acțiune în anulare – Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: BP (Barcelona, Spania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (reprezentanți: M. Kjærum,agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene de a nu înnoi contractul de agent contractual al reclamantei și a deciziei privind transferul acesteia din urmă în cadrul unui alt departament al agenției, precum și o cerere de daune interese pentru pretinsul prejudiciu material și moral suferit.DispozitivulRespinge acțiunea.BP suportă ansamblul propriilor cheltuieli de judecată și este obligată să suporte ansamblul cheltuielilor de judecată efectuate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.